који су односи регулисани грађанским правом

који су односи регулисани грађанским законодавством грађански Извори информација У процесу финансијских и економских истраживања могу се користити следећи извори информација: законодавни, који регулишу питања грађанских, радних и управних односа који се користе у делатностима предузећа (председнички укази ...

Која је разлика између уговора о закупу и уговора о закупу?

Која је разлика између уговора о најму и уговора о најму? Прочитајте чланове 606 и 626 Грађанског законика Руске Федерације Према Грађанском законику: Члан 606. Уговор о закупу Према уговору о закупу (закупу имовине) закуподавац (закуподавац) се обавезује да пружи ...

Да ли је снимање диктафона на мобилном телефону доказ на суду?

Да ли је снимање диктафона на мобилном телефону доказ на суду? Да ли ће овај снимак признати као доказ, суд ће одлучити индиректно, у присуству других доказа. А аналогни и дигитални аудио снимак су пуни докази ...

хелп пзхалста !! ! о основама права треба навести примере самоодбране грађанских права ...

хелп пзхалста !! ! на основама права потребно је навести примере самозаштите грађанских права ... Списак начина заштите грађанских права садржан је у општем делу Грађанског законика. У чл. 12. Грађанског законика предвиђа да заштита ...

Ко врши државну регистрацију правних лица?

Ко врши државну регистрацију правних лица? Порез. Члан 13.1. Државна регистрација непрофитних организација 1. Непрофитна организација подлеже државној регистрацији у складу са Савезним законом бр. 8-ФЗ од 2001. августа 129 ...

Шта се назива детаљима документа?

Како се називају детаљи документа? Потребан документ је обавезан елемент службене регистрације докумената. 1 Састав детаља који се користе у припреми и извршењу организационих и административних докумената утврђен је ГОСТ Р 6.30-2003 „Јединствени системи документације. Уједињен ...

Како оспорити судију у парничном поступку?

како изазвати судију у грађанском предмету? ИЗАЗОВ УЧЕСНИКА У ПРОЦЕСУ Да би се обезбедило доношење законите и основане судске одлуке, неопходно је да учесници у парничном поступку, које је држава обдарила правом и дужношћу ...

Ако Сбербанк одбије кредит без објашњења разлога, како их казнити?

Ако Сбербанк одбије кредит без објашњавања разлога, како их казнити? лако је казнити - не узимајте зајам. врло је исплативо за банке Не !! ! такав закон ... има право. То сте ви ...

Које су нематеријалне користи? Њихов правни статус? Како су наслеђени?

Шта су нематеријална добра? Њихов правни статус? Како се наслеђују? О томе се пишу докторске дисертације, а ви желите да добијете одговор на забавном пројекту. Они се не наслеђују ни на који начин Грађански законик сматра ...

Инвалидност и ништавост трансакције Која је разлика?

Каква је разлика у неваљаности и ништетности трансакције? Члан 166 Грађанског законика Руске Федерације. Оспорене и поништене трансакције 1. Трансакција је неважећа из основа утврђених овим закоником, на основу признања суда као таквог (оспорено ...

Једнострани раскид уговора о услугама

Једнострани раскид уговора о пружању услуга Право страна (и уговарача и наручиоца) да једнострано одбију извршење уговора о пружању услуга уз накнаду императивно је (!) Утврђено чл. 782 Грађанског законика Руске Федерације, то није ...

шта је фалсификовање

шта је то, фалсификовање за фалсификовање, искривљавање ... најчешће са неком врстом користи !!!! то је кривично право Потражите ГАРАНТА, отворите КОДЕКСЕ и пронађите чланак о фалсификовању. Обавезно прочитајте коментаре на ово ...

Шта је петиција?

шта је представка? Захтевајте, па да, попут тога. Појединачна или колективна представка поднета државним властима или локалним самоуправама у писаној форми Препорука! представка - писана ...

Како да тражимо од власника регистра листу акционара?

Како можете да затражите од регистрара списак акционара ОЈСЦ? дицкхеад))))))))) Можете да контактирате регистрара у име акционара или акционара који поседују више од 1% акција са правом гласа, док вам је потребно ...

Фоундинг доцумент. Како исправно осигурати копију статута правног лица? Хвала унапред.

Оснивачки документ. Како правилно овјерити копију повеље правног лица? Хвала унапред. Ако вам треба неоверена копија, једноставно направите копију Повеље на сваком листу (серху с десне стране) и ставите печат ...

Како разумјети апстрактне и повремене правне трансакције?

како разумети апстрактне и случајне правне трансакције? Свака трансакција има правни основ - правни циљ за постизање који субјекти настоје да постигну. Из каузалне трансакције јасно је каква правна сврха она тежи. Права…

како поднети тужбу суду, ради препознавања грешака у документима

како саставити тужбу на суду, о признавању грешке у документима Треба да напишете ПРИЈАВУ о утврђивању чињенице власништва над насловним документом Ево примера: У ________________________ суду подносилац захтева: ___________________ ______________________________ ...

Која је разлика између поседовања и употребе?

Која је разлика између власништва и коришћења? то су делови концепта ИМОВИНЕ 1) поседовање 2) употреба 3) одлагање само заједно чине право власништва, а одвојено не чине ништа. поседовање - само легално поседујете ...

Шта је Јединствени државни регистар правних лица? ...

Шта је Јединствени државни регистар правних лица Јединствени државни регистар правних лица Јединствени државни регистар правних лица Јединствени државни регистар правних лица који води Федерална пореска служба. У Јединственом државном регистру правних ...